Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - Midtfyns Naturfoto