Dukatsommerfugl (Lycaena virgaureae) - Midtfyns Naturfoto